KAĞIT SELÜLOZ

Kağıt selüloz sektörü, büyük miktarda su kullanımı ve atık su üretimiyle bilinen bir sektördür. Bioland Arıtma Sistemleri olarak, bu sektörde su arıtma çözümleri sunarak çevresel etkiyi azaltmaya ve sürdürülebilirliği desteklemeye odaklanmaktayız.

Üretim sürecinde kullanılan suyun büyük bir kısmı, kağıt üretiminden kaynaklanan organik kirleticiler ve kimyasallar içerir. Bu nedenle, atık su arıtma çözümlerimiz, suyu etkin bir şekilde temizlemek ve çevreye zarar vermeden deşarj etmek için tasarlanmıştır.

Bioland Arıtma Sistemleri, kağıt selüloz sektöründeki müşterilerimize özelleştirilmiş çözümler sunarak, çözünmüş organik maddelerin giderilmesi, renk giderimi, pH ayarlaması ve çamur işleme gibi arıtma adımlarını içeren kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır.

Amacımız, kağıt selüloz sektöründe sürdürülebilirliği teşvik ederek su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmaktır. İleri teknoloji ve yenilikçi çözümlerimizle, atık suyun arıtılması sürecinde enerji ve su tasarrufunu sağlamakta ve çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilemekteyiz.

Bioland Arıtma Sistemleri Ltd. olarak, kağıt selüloz sektöründeki müşterilerimize çevre dostu, verimli ve ekonomik arıtma çözümleri sunarak, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunmaktayız. Proses suyu olarak kullanılan yüzey suyu tortu ve rahatsız edici diğer katıları gideren Çok Tırmıklı Çubuk Izgara ünitesinden geçer.

Hazır kereste işleminden gelen atıksu İnce Izgara ünitesinde giderdiğimiz odun yongası gibi katılar içerir. Helezonlu ızgara eş zamanlı olarak ızgara artıklarını yıkar, susuzlaştırır ve sıkıştırır, böylelikle arıklar, katı atık olarak yakılabilir. 

Sonrasında toprak, kum ve çakılı Doğrusal Kum Tutucu ile gideriyoruz. Üretimden gelen ve organiklerle bir hayli kirletilen atıksu, mekanik ön arıtma için döner ızgaralı Döner Tamburlu Izgaradan geçer.

Üretimden gelen ve birçok iplikli madde içeren atıksu Döner Tamburlu Izgara ünitesine pompalanır. Bu Kimyasal şartlandırmanın ardından kalan çok ince ipler ve diğer katıları Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) içinde gideriyoruz. DAF çıkış suyu kanalizasyona deşarj edilebilir.