Stoplog

Stoplog, ekonomik nedenlerle kanal tipi cebri boruların yerine nadiren kullanılır ve bakım amaçlı kullanılır.

Kanal tipi cebri borulardan temel farkı, çalışma prosedürünün, stoplogun kaldırmaya yönelik özel bir aparata sahip olmasıdır.

Ayrıca tek veya çok parçalı olarak üretilebilirler.