Izgara Pres

İnce ızgaralar tarafından tutulan atıkların susuzlaştırılması ve hacimce azaltılmaları için kullanılırlar, ızgara presinin içinde bulunan helezon, ızgara atıklarını çıkış ağzına sürükler.

Bu esnada gerekli basınç deşarj borusunda biriken katı maddelerin ağırlığı ve sürtünmesi ile sağlanmaktadır.

Bu arada süzülen su, drenaj deliklerinden geçerek damlatma tavasına dökülür ve buradan deşarj edilir.

Koku giderimi için atıklar yıkanabilmektedir. Paslanmaz çelik olarak üretilebilirler