HAREKETLİ YATAKLI BİYO-REAKTÖR (MBBR)

MBBR sistemlerinde biyolojik reaktörün içerisine konulan çok sayıdaki biyofilm taşıyıcıların yüzey alanları sayesinde çok daha küçük hacimlerde yüksek biyolojik arıtma verimleri alınabilmektedir. Biyofilm taşıyıcılar sayesinde sistem, işletim sırasındaki değer sapmalarından (pH, sıcaklık, toksik şok, organik yük) etkilenmeden, kararlı bir şekilde çalışır.

Kalabalık nüfuslu şehirlerde gerek evsel nitelikli, gerekse endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesislerinin birçoğu, ya yeni imalatların (betonarme havuzlar, mekanik ekipmanlar vb.) yüksek maliyetli olmasından ya da yeteri kadar boş alan olmamasından dolayı kapasite artışı yapamamaktadır. Ancak atıksu debileri ve kirlilik yükleri gün geçtikçe artmakta, atıksuyun havuzlarda bekleme süreleri düşmekte, bu da istenilen kalitede suyun arıtılamamasına sebep olmaktadır. Atıksuların arıtılamaması, Türkiye gibi suyun hiç de bol olmadığı ülkelerde çok ciddi bir problemdir. İşte bu nokta kısa adıyla MBBR olan Hibrit Biyo Film Reaktör Sistemi devreye girmektedir. MBBR, kullanım şekli itibariyle çok basittir. Atıksu arıtma tesislerinde havalandırma havuzlarında belli oranda kullanılırlar.

  • Yüksek verimli organik karbon, azot ve fosfor giderimi sağlarlar
  • Biyolojik proseslerdeki mikroorganizmalar için yaşam alanı sağlanmış olur
  • BOD ve COD değerlerinin çıkış değerlerinde düşüşe yardımcı olur
  • Bilinen konvansiyonel BNR (Biyolojik Nutrient-Organik Besin) Giderimi) sistemlere göre %40 daha az alan ihtiyacı vardır
  • Hava ihtiyacından %30’a varan tasarruf sağlar.
  • Gerçek zamandaki oksijen kontrolü ile birlikte biofilm reaktöründe (MBBR) anaerobik amonyum oksidasyonu mümkündür.
  • Atık su arıtma tesisi kapasite artışı
  • Atık su arıtma tesisi iyileştirme uygulamaları (çıkış suyunda daha yüksek kalite talebi)
  • Biyolojik nutrient giderimi (BNR)
  • Endüstriyel atık su arıtımı