TEKSTİL VE DERİ

Debi ve yük dengelemesi için yapılan geçici depolamanın ardından atıksu kimyasal olarak şartlandırılır. Kimyasalların tipi ve dozajı atıksu içeriğine ve gereksinimlerine bağlıdır.

Genellikle pilot testler yapıyoruz. Her koşulda flokülasyon için polimer ilavesi yapıyoruz. Kimyasal olarak şartlandırılmış atıksu Çözünmüş Hava Flotasyon (DAF) ünitesinde arıtılır.

Yağ ve katıların neredeyse tamamı flotasyon çamuru olarak giderilir. BOİ ve KOİ yükü kuvvetli bir şekilde azaltılır. DAF çıkış suyu kanalizasyonlara deşarj edilebilir.

Atıksuyun doğrudan alıcı ortama deşarj edileceği durumlarda veya proses suyu olarak geri dönüştürüldüğü yerlerde atıksuya bir arıtma işlemi daha gerçekleştiriyoruz.

Biyolojik arıtmadan gelen aktif çamur ve flotasyon çamurunun miktarını Çamur Yoğunlaştırma ve Çamur Susuzlaştırma makineleriyle azaltıyoruz.