GIDA

Sektörler arasında en fazla yüzdelik dilime sahip olan bir alandır.

Sebze, meyve, tahıl ,et ve diğer hayvansal maddeler fabrikalarda değişik şekilde işlenmekte, ambalajlanmakta ve piyasaya arz edilmektedir.

Bu işlenme proseslerinde yüksek miktarlarda su harcanmakta ve kirlilik yükü yüksek atıksular meydana gelmektedir.
Ayrıca son yıllarda hızlı bir şekilde artan üretime paralel olarak, gıda endüstrisi atıksu miktarında da büyük ölçüde artış görülmüştür.

Atıksu arıtımında genellikle organik kirleticilerin uzaklaştırılması için en etkin yöntem olan biyolojik arıtma tercih edilmektedir.

Biyolojik Arıtma Yöntemi; herhangi bir kimyasal madde kullanmaksızın atıksu içerisinde yetiştirilecek olan mikroorganizmalar sayesinde, kirliliğe sebebiyet veren maddelerin bertarafına dayanan bir arıtma şeklidir.