MEZBAHALAR VE ET İŞLEME

Besi hayvanlarının araçlarının yıkamasından gelen atıksu yalnızca dışkı içermekle kalmaz ayrıca saman çöpü ve talaş içerir. Bu gibi katıları Burgulu Izgara ile gideriyoruz. Izgara artıkları, dışkının atıksuya geri gönderilmesi için yıkanır ve sonrasında susuzlaştırılır ve en az % 35 KM oranındaki katı konsantrasyonuna sıkıştırılır; katı atık olarak yakılabilir.

Büyükbaş hayvanların kesildiği yerlerde, hayvan başına 35 ile 50 kg arasında işkembe atığı çıkar; bu atıkları %90 civarında su içeriği vardır. Kaba Madde Kompaktör ürünümüz, hacmi % 50 – 60 oranında düşürür ve katı madde konsantrasyonunu % 20 – 40 KM oranına kadar arttırır. Mezbahadan gelen atıksu fazla kan ve yağ içerir. Bu atıksuyu Izgara ürünümüzle ön arıtma işlemi gerçekleştiriyoruz.

Debi ve yük dengelemesi için yapılan ara depolamanın ardından atıksuyu ileri arıtma için Çözünmüş Hava Flotasyon (DAF) tesisimizin içinde arıtıyoruz. DAF ünitesinden çıkan su kanalizasyona deşarj edilebilir.. Çıkış suyu doğrudan alıcı ortama deşarj edilebilir. Çıkış suyu aynı zamanda çok yüksek kalitede olup neredeyse dezenfekte edilmiştir ve proses suyu olarak yeniden kullanıma olanak tanır.