İNŞAAT

Altyapı atıklarından doğan atıksu doğrudan veya dolaylı olarak Paket Izgaralama Kum ve Yağ Tutma Ünitelerine iletilir.

Kaba maddeler (> 10 mm) ızgaradan geçirilir ve yıkanır sonrasında ise. İnce katılar (< 10 mm) yıkama suyunda yüzdürülür ve süzülür.
Akışkan çöktürme kanalında mineral katılar ve organik katılar olarak ayrılır. Mineraller eş zamanlı olarak yıkanır ve sonrasında susuzlaştırılır (<3 % uçucu madde, < 10 % su). Kum ayrılır ve yol yapımı için tekrar kullanılır. Yıkanmış mineraller yapı malzemesi olarak kullanılır.

Organik katıları (> 1 mm) askıdaki maddelerden ayırmak için İnce Izgara ürününü kullanıyoruz. Bu katılar eş zamanlı olarak yıkanır, susuzlaştırılır ve sıkıştırılır (> % 30 KM). Alternatif olarak, çok ince kumun (< 0.2 mm) bile giderildiği Kum Tutucu, ürünümüzün içinden geçer, sonrasında floklaştırılır ve çöktürme tankından geçer ve kalan koloidlerin giderilmesi için Çözünmüş Hava Flotasyonu tesisine gelir. Böylelikle arıtılan atıksu yıkama suyu ve püskürtme suyu olarak ayrıca kum yıkama makinesine ve ince ızgaraya geri dönüştürülür.

Arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi inşaatında yerleşik ise organik askıdakiler basitçe genel arıtma için gelen atıksuya eklenir. Bu durumda ne ince ızgara ne kum tutucuya ne de flotasyon tesisine veya burgu prese ihtiyaç olur.