İÇECEK

İçecek endüstrisinden gelen atık su meyve parçacıkları veya tahıllar gibi organik katılar ve kırık cam veya ambalajlama malzemelerinden gelen kalıntılar içerir. Bu gibi katıları, genellikle 3 mm perfore aralığına sahip helezonlu ızgara ürünümüz ile gideriyoruz.

Helezonlu ızgara eş zamanlı olarak ızgara artıklarını yıkar, susuzlaştırır ve sıkıştırır, böylelikle arıklar, katı atık olarak yakılabilir.

Debi ve yük eşitlemesi için yapılan geçici depolamanın ardından atık su Döner Tamburlu Izgaraya pompalanır. Bu ultra ince ızgara, 0,1 ve 1 mm arasındaki ızgara aralığından dolayı çok ince katılar dahi giderilebilir.

Izgaradan geçen su kanalizasyona deşarj edilebilir.. Çıkış suyu doğrudan alıcı ortama deşarj edilebilir. Çıkış suyu aynı zamanda çok yüksek kalitede olup neredeyse dezenfekte edilmiştir ve proses suyu olarak yeniden kullanıma olanak tanır.