Language
Kapaklar

Izgara & Filtreler

Kum & Yağ Gidericiler


Çökeltme &Sıyırıcılar


Çamur Susuzlaştırıcılar

Kimyasal Arıtma Yoğunlaştırıcılar

Kimyasal Arıtma Band Yoğunlaştırıcı

Kimyasal Arıtma Belt Press

Kimyasal Arıtma Filtre Press

Kimyasal Arıtma Polimer&Kimyasal Hazırlama Ünitesi

Havalandırıcılar

Konveyörler

Karıştırıcılar

Paket Ekipmanlar

Çeşitli Yardımcı Ekipmanlar

 
 

 

 

 

Çamur yoğunlaştırma,çamur–su karışımının hacminin azaltılarak susuzlaştırma işlemlerindeki verimi artırmak için kullanılmaktadır.

Dairesel şekilli havuzlarda Düşey olarak kanatlara yerleştirilen çubuklar vasıtasıyla yoğunlaşan çamur merkeze doğru toplanır ve buradan çamur susuzlaştırma için emilir.

Epoksi-galvaniz kaplı çelik ya da Paslanmaz çelik olarak üretilebilirler .