Language
 

Merkezi Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri

Merkezi Temizsu Arıtma Tesisleri

Merkezi Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri

Metal Çelik


İnşaat

Turizm

Ambalaj

İçecek

Tekstil ve Deri

Kimya

Gıda

Sağlık

Maden

Kağıt Seliloz

Mezbahalar ve Et İşleme

Süt Ürünleri ve Süt İşleme


 


 

Süt Ürünleri ve Süt İşleme

 

 

Süt işlemeden gelen atıksu meyve parçacıkları veya tahıllar (örn; yoğurt üretiminden gelen) gibi organik katılar ve kırık cam veya ambalajlama malzemelerinden gelen kalıntılar içerir. Bu katıları, örn; 1 mm ızgara aralığına veya 2 mm perfore aralığına sahip Döner Tamburlu İnce Izgara, ürünümüz sayesinde gideriyoruz.
Debi ve yük eşitlemesi için yapılan geçici depolamanın ardından atıksuyu ayrıca Çözünmüş Hava Flotasyon (DAF) ürünümüzde arıtıyoruz. DAF çıkış suyu kanalizasyona deşarj edilebilir. Buna karşın hala çoğunlukla çözünmüş laktoz (süt şekeri) formunda kayda değer miktarda KOİ ve BOİ yükü içerir.