Language
Kapaklar

Izgaralar

Yoğunlaştırıcılar ve Sıyırıcılar


Konveyörler

Kum Tutucular

Kum Ayırıcılar

Havalandırıcılar

Filtreler ve Yağ Tutucular

Çamur Susuzlaştırıcılar

Çamur ve Koku Arıtımı

Paket Arıtma Sistemleri

Yardımcı Ekipmanlar

 
  Paket Arıtma
İçme Suyu Paket Arıtma
BIOLAND, kasabalardan sehirlere çesitli büyüklüklerdeki yerlesimler için içme suyu Arıtma tesislerinin tasarımlarını da gerçeklestirerek kurmustur. BIOLAND ayrıca endüstriyel, ticari
ve evsel kullanımlarla ilgili ihtiyaçlara paket ve özel tasarım tesis ve ekipman ile çözüm getirmektedir.
Kullanılan teknolojiler arasında bulanık ve hümik suların berraklastırılması için pıhtılastırma -yumaklastırma- basit veya lamelli çökeltme, basınçlı veya yerçekimli hızlı kum filtrasyonu, yavas kum filtrasyonu; özellikle yeraltı sularında demir ve mangan giderimi için oksidasyon/filtrasyon, zeolit filtrasyonu, sert suların arıtımı için iyon degistirme, kireç/soda yöntemleri; tuzluluk giderimi için iyon degistirme ve ters ozmoz; organik maddelerin giderimi için biyolojik arıtma, dezenfeksiyon için de aktif karbon adsorpsiyonu, klorlama, ozonlama ve ultraviyole yöntemleri bulunmaktadır.

Biyolojik Paket Arıtma Ünitesi

Evsel nitelikli atıksular icin genellikle biyolojik arıtma yöntemleri kullanılır. Biyolojik arıtma yöntemi; herhangi bir kimyasal madde kullanmaksızın atıksu içerisinde yetistirilecek
olan mikroorganizmalar sayesinde, kirlilige sebebiyet veren maddelerin bertarafına dayanan bir arıtma seklidir. Biyolojik arıtma tesislerinin ekipmanları; terfi pompaları, blowerlar, difüzörler, çamur pompaları, çamur susuzlastırma ve dezenfeksiyon üniteleridir. Evsel arıtma tesisleri
betonarme veya saç paket olarak yapılabilmektedir.

  Avantajları
Arıtılmıs su bahçe sulama amaçlı olarak kullanılabilir.
Sistemin yatırım maliyeti ve isletme gideri asgaridir.
Tesis tasınabilir boyutlarda üretilir. Modüler yapıya sahiptir
Koku olusturmaz, kullanılan ekipmanlar ve kumanda odası gürültüsüz çalısma sartlarını saglar.
Arıtma verimi %98' den fazladır.

 

 

 

Betonarme Tıp Evsel Atıksu Aritma Tesisleri

 
Özellikle büyük kapasiteli sistemler icin daha uygundur. Kisi sınırlaması yoktur. Yer altı veya yerüstü olarak insa edilebilirler. Yer altı
uygulamalarında arıtma tesisinin üzeri farklı amaçlar (otopark, yesil alan vb.) için de kullanılabileceginden alan tasarrufu saglar. Kalıcı çözümler olup, tesis ömrü çok uzundur.

 

 

 

Kimyasal Paket
Arıtma Ünitesi

   
  Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri; fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri ile birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilir. Endüstriyel arıtma tesisleri betonarme, çelik konstrüksiyon, PE/PP, plastik türevli vb. yapılabilmektedir. Sanayi tesislerinin üretim faliyetleri sonucu olusan atık
sular farklılık gösterdiklerinden proje ve yapım asamasından önce gerekli arıtılabilirlik çalısmaları laboratuvarımızda titizlikle uygulanmaktadır. Arıtılabilirlik çalısmalarında arıtma tesisinde kullanılacak kimyasal maddelerin cinsleri ve dozaj miktarları belirlenir. Endüstriyel arıtma tesisleri paket veya betonarme olarak yapılabilir.