Language
 

Merkezi Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri

Merkezi Temizsu Arıtma Tesisleri

Merkezi Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri

Metal Çelik


İnşaat

Turizm

Ambalaj

İçecek

Tekstil ve Deri

Kimya

Gıda

Sağlık

Maden

Kağıt Seliloz

Mezbahalar ve Et İşleme

Süt Ürünleri ve Süt İşleme


 


 

Mezbahalar ve Et İşleme

 

 

Besi hayvanlarının araçlarının yıkamasından gelen atıksu yalnızca dışkı içermekle kalmaz ayrıca saman çöpü ve talaş içerir. Bu gibi katıları Burgulu Izgara ile gideriyoruz. Izgara artıkları, dışkının atıksuya geri gönderilmesi için yıkanır ve sonrasında susuzlaştırılır ve en az % 35 KM oranındaki katı konsantrasyonuna sıkıştırılır; katı atık olarak yakılabilir.
Büyükbaş hayvanların kesildiği yerlerde, hayvan başına 35 ile 50 kg arasında işkembe atığı çıkar; bu atıkları %90 civarında su içeriği vardır. Kaba Madde Kompaktör ürünümüz, hacmi % 50 – 60 oranında düşürür ve katı madde konsantrasyonunu % 20 – 40 KM oranına kadar arttırır. Mezbahadan gelen atıksu fazla kan ve yağ içerir. Bu atıksuyu Izgara ürünümüzle ön arıtma işlemi gerçekleştiriyoru.. Debi ve yük dengelemesi için yapılan ara depolamanın ardından atıksuyu ileri arıtma için Çözünmüş Hava Flotasyon (DAF) tesisimizin içinde arıtıyoruz. DAF ünitesinden çıkan su kanalizasyona deşarj edilebilir.. Çıkış suyu doğrudan alıcı ortama deşarj edilebilir. Çıkış suyu aynı zamanda çok yüksek kalitede olup neredeyse dezenfekte edilmiştir ve proses suyu olarak yeniden kullanıma olanak tanır.