Language
   
 
Biyolojik BL Paket Arıtma

Bioland BK Serisi (Betoname)

Kimyasal Arıtma
 
Doğal Arıtma
 
Biyodisk (RBC)
 
Hareketli Yataklı Biyo - Reaktör (MBBR)
 
Membran Biyoreaktör (MBR)
 
 
Paket atıksu arıtma Biyolojik Paket Arıtma Tesisisi Kimyasal Paket Arıtma

Kimyasal arıtma ünitesi, pıhtılaştırma, yumaklaştırma ve çökeltme ünitelerinin tek bir tank üzerinde birleştirildiği, kompakt bir sistemdir. Sistem kimyasal madde hazırlama-dozlama birimlerini bünyesinde içermektedir.

Kimyasal arıtma ünitesine, terfi tankı ve çamur arıtma ünitleri de ilave edilmektedir. Özellikle yer sıkıntısı veya taşınabilir tesise ihtiyacı olan endüstrilerde, idel bir çözüm oluşturmaktadır.

Sistem 5 ila 25 m3/saat kapasitelere göre standart olarak imal edilmektedir.


Sistemde hızlı karıştırma, yavaş karıştırma, çökeltim ve kimyasal madde hazırlama üniteleri bulunmaktadır.

Hızlı karıştırma ünitesi hidrolik sıçrama prensibine göre çalışan bir kutudan ibarettir. Bu üniteye yumaklaştırıcı ve yumaklaştırıcı yardımcısı dozlanmaktadır. Yavaş karıştırma ünitesinde, uygun hız gradyanı sağlanarak yumaklaştırma işlemi yapılır. Gerekiyorsa ünitede pH kontrolü yapılmaktadır. Karışım ya bir düşey milli karıştırıcıile veya hava ile sağlanmaktadır.

Lamellalı hızlı çökeltici olarak düzenlenen çökeltim ünitesine tabandan giren yumaklaşmış su, plakalar arasından geçerek yükselmekte ve üstten savaklanarak üniteyi terk etmektedir. Tabana doğru çöken yumaklar ise, hopper tipi tabanından çekilerek, çamur arıtımına verilmektedir.

Sistemde atıksuyun özelliklerine göre pıhtılaştırıcı, pıhtılaştırıcı yardımcısı ve pH ayarlama için asidik ve alkali kimyasallar, siteme tamamen otomatik kontrollü olarak dozlanmaktadır.

Ünite standart olarak karbon çeliğinden imal edilmekte olup, içi ve dışı mastik esaslı epoksi ile korunmaktadır. İsteğe bağlı olarak paslanmaz çelik veya CTP esaslı olarak da üretilebilir. 


TİP Kapasite
(m3/saat)
Boyutlar Plaka Alanı
(m2)
En Boy Yükseklik
(B) (L) (H)
K1 0-5 1.00 2.55 2.15 24
K2 5-10 1.50 4.25 2.85 36
K3 10-15 1.50 7.10 2.85 52
K4 15-20 2.50 4.25 3.00 68
K5 20-25 2.50 7.20 3.00 85