Language
 

Merkezi Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri

Merkezi Temizsu Arıtma Tesisleri

Merkezi Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri

Metal Çelik


İnşaat

Turizm

Ambalaj

İçecek

Tekstil ve Deri

Kimya

Gıda

Sağlık

Maden

Kağıt Seliloz

Mezbahalar ve Et İşleme

Süt Ürünleri ve Süt İşleme


 


 

İnşaat

 

Altyapı atıklarından doğan atıksu doğrudan veya dolaylı olarak Paket Izgaralama Kum ve Yağ Tutma Ünitelerine iletilir.
Kaba maddeler (> 10 mm) ızgaradan geçirilir ve yıkanır sonrasında ise. İnce katılar (< 10 mm) yıkama suyunda yüzdürülür ve süzülür.
Akıkan çöktürme kanalında mineral katılar ve organik katılar olarak ayrılır. Mineraller eş zamanlı olarak yıkanır ve sonrasında susuzlaştırılır (<3 % uçucu madde, < 10 % su). Kum ayrılır ve yol yapımı için tekrar kullanılır. Yıkanmış mineraller yapı malzemesi olarak kullanılır.
Organik katıları (> 1 mm) askıdaki maddelerden ayırmak için İnce Izgara ürününü kullanıyoruz. Bu katılar eş zamanlı olarak yıkanır, susuzlaştırılır ve sıkıştırılır (> % 30 KM). Alternatif olarak, çok ince kumun (< 0.2 mm) bile giderildiği Kum Tutucu, ürünümüzün içinden geçer, sonrasında floklaştırılır ve çöktürme tankından geçer ve kalan koloidlerin giderilmesi için Çözünmüş Hava Flotasyonu tesisine gelir. Böylelikle arıtılan atıksu yıkama suyu ve püskürtme suyu olarak ayrıca kum yıkama makinesine ve ince ızgaraya geri dönüştürülür..
Arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisinde yerleşik ise organik askıdakiler basitçe genel arıtma için gelen atıksuya eklenir. Bu durumda ne ince ızgara ne kum tutucuya ne de flotasyon tesisine veya burgu prese ihtiyaç olur.