Language
   
 
Biyolojik BL Paket Arıtma

Bioland BK Serisi (Betoname)

Kimyasal Arıtma
 
Doğal Arıtma
 
Biyodisk (RBC)
 
Hareketli Yataklı Biyo - Reaktör (MBBR)
 
Membran Biyoreaktör (MBR)
 
 
Faaliyet Alanlarımız Paket atıksu arıtma Biyolojik Paket Arıtma Tesisisi Hareketli Yataklı Biyo-Reaktör
 

 

 

 

 

MBBR sistemlerinde biyolojik reaktörün içerisine konulan çok sayıdaki biyofilm taşıyıcıların yüzey alanları sayesinde çok daha küçük hacimlerde yüksek biyolojik arıtma verimleri alınabilmektedir. Biyofilm taşıyıcılar sayesinde sistem, işletim sırasındaki değer sapmalarından (pH, sıcaklık, toksik şok, organik yük) etkilenmeden, kararlı bir şekilde çalışır.