Language
 

Merkezi Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri

Merkezi Temizsu Arıtma Tesisleri

Merkezi Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri

Metal Çelik


İnşaat

Turizm

Ambalaj

İçecek

Tekstil ve Deri

Kimya

Gıda

Sağlık

Maden

Kağıt Seliloz

Mezbahalar ve Et İşleme

Süt Ürünleri ve Süt İşleme


 


 

Gıda

 

 

Sektörler arasında en fazla yüzdelik dilime sahip olan bir alandır. Sebze,meyve,tahıl ,et ve diğer hayvansal gıda maddeleri fabrikalarda değişik şekilde işlenmekte, ambalajlanmakta ve piyasaya arz edilmektedir. Bu işlenme proseslerinde yüksek miktarlarda su harcanmakta ve kirlilik yükü yüksek atıksular meydana gelmektedir. Ayrıca son yıllarda hızlı bir şekilde artan gıda üretimine parelel olarak, gıda endüstrisi atıksu miktarında da büyük ölçüde artış görülmüştür. Atıksu arıtımında genellikle organik kirleticilerin uzaklaştırılması için en etkin yöntem olan biyolojik arıtma tercih edilmektedir. Biyolojik Arıtma Yöntemi; herhangi bir kimyasal madde kullanmaksızın atıksu içerisinde yetiştirilecek olan mikroorganizmalar sayesinde, kirliliğe sebebiyet veren maddelerin bertarafına dayanan bir arıtma şeklidir.