Drinking water package treatment

p3

Potable water treatment plants

p4
p5

BIOLAND, kasabalardan sehirlere çesitli büyüklüklerdeki yerlesimler için içme suyu Arıtma tesislerinin tasarımlarını da gerçeklestirerek kurmustur. BIOLAND ayrıca endüstriyel, ticari ve evsel kullanımlarla ilgili ihtiyaçlara paket ve özel tasarım tesis ve ekipman ile çözüm getirmektedir.Kullanılan teknolojiler arasında bulanık ve hümik suların berraklastırılması için pıhtılastırma -yumaklastırma- basit veya lamelli çökeltme, basınçlı veya yerçekimli hızlı kum filtrasyonu, yavas kum filtrasyonu; özellikle yeraltı sularında demir ve mangan giderimi için oksidasyon/filtrasyon, zeolit filtrasyonu, sert suların arıtımı için iyon degistirme, kireç/soda yöntemleri; tuzluluk giderimi için iyon degistirme ve ters ozmoz; organik maddelerin giderimi için biyolojik arıtma, dezenfeksiyon için de aktif karbon adsorpsiyonu, klorlama, ozonlama ve ultraviyole yöntemleri bulunmaktadır.

BIOLAND has designed and built water treatment plants for small and large communities. BIOLAND also supplies custom made and package plant and equipment to produce water for industrial, commercial and household uses. The utilized Technologies consist in coagulation / flocculation / plain or lamella sedimentation, pressure or gravity rapid sand filtration, slow sand filtration for clarification of turbid and humic surface and ground waters; oxidation/filtration, zeolite filtration for iron and manganese removal; ion exchange and soda/lime process for softening; ion exchange and reverse osmosis for desalination; biological treatment and activated carbon adsorption for organics removal; chlorination, ozone treatment and ultraviolet irradiation for disinfection.