Language
   
 
Biyolojik BL Paket Arıtma

Bioland BK Serisi (Betoname)

Kimyasal Arıtma
 
Doğal Arıtma
 
 
Faaliyet Alanlarımız Paket atıksu arıtma Biyolojik Paket Arıtma Tesisisi Doğal Arıtma

 
   
TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü “Balçık Doğal Arıtma Tesisi’ne ait Mekanik altyapı desteği”