Language
   
 
Biyolojik BL Paket Arıtma

Bioland BK Serisi (Betoname)

Kimyasal Arıtma
 
Doğal Arıtma
 
Biyodisk (RBC)
 
Hareketli Yataklı Biyo - Reaktör (MBBR)
 
Membran Biyoreaktör (MBR)
 
 
Faaliyet Alanlarımız Paket atıksu arıtma Biyolojik Paket Arıtma Tesisisi Doğal Arıtma

 
   
TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü “Balçık Doğal Arıtma Tesisi’ne ait Mekanik altyapı desteği”