Language
   
 
Biyolojik BL Paket Arıtma

Bioland BK Serisi (Betoname)

Kimyasal Arıtma
 
Doğal Arıtma
 
Biyodisk (RBC)
 
Hareketli Yataklı Biyo - Reaktör (MBBR)
 
Membran Biyoreaktör (MBR)
 
 
Faaliyet Alanlarımız Paket atıksu arıtma Biyolojik Paket Arıtma Tesisisi Biyodisk

 

Döner biyodisk proseslerde, çok sayıda dairesel plastik disk, merkezi bir şaft üzerine bağlıdır. Diskler suya batıktır (%40-80 oranında) ve tank içinde dönerek atıksuyun arıtılmasını sağlarlar. Disklere bağlı olan mikroorganizmalar arıtımdan sorumludurlar.Sıvıdan disk üzerine alınan organik maddenin dönüşümü için gereken oksijen, diskin atıksu dışında dönen kısım vasıtasıyla atmosferden adsorbe edilerek sağlanır.