Language
Koku Giderimi

Biogaz ve Enerji

Evsel Atıksu Arıtma

İçme ve Proses Su Arıtma

Endüstriyel Atıksu Arıtma

Metal Çelik


İnşaat

Turizm

Ambalaj

İçecek

Tekstil ve Deri

Kimya

Gıda

Sağlık

Maden

Kağıt Seliloz

Mezbahalar ve Et İşleme

Süt Ürünleri ve Süt İşleme


 


 

BİOGAZ ve ENERJİ

 

Bitkisel ve Hayvansal atıklar ile arıtma tesisi çamurlarının Anaerobik çürütme sonucu Biogaz elde edilmektedir.

Bioland Arıtma, Biogaz sistemlerinin tasarımı, ekipman temini ve devreye alma işlemlerini yapmaktadır.